Người giữ lửa cho làng đúc đồng An Lộng – Báo Thái Bình điện tử

Or you want a quick look: Người giữ lửa cho làng đúc đồng An Lộng

Người giữ lửa cho làng đúc đồng An Lộng

Ông Nguyễn Văn Lục đang tạo khuôn mẫu cho phần đỉnh của chuông.

See more articles in the category: KHÁM PHÁ
READ  Làng Nem Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh | Vuidulich.vn

Leave a Reply