Đóng vai Trương Sinh hoặc Bé Đản kể lại nỗi oan ức của Vũ Nương trong “chuyện người con gái Nam Xương”

Or you want a quick look: Đóng vai Trương Sinh hoặc Bé Đản kể lại nỗi oan ức của Vũ Nương trong “chuyện người con gái Nam Xương”

Đóng vai Trương Sinh hoặc Bé Đản kể lại nỗi oan ức của Vũ Nương trong “chuyện người con gái Nam Xương”

Hướng dẫn

Tôi tên Sinh họ Trương, là con một nhà khá giả. Hồi ấy có nàng Vũ Nương đẹp người, tính đã thùy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp. Tôi đã phải lòng nàng ngay từ lần đầu và đã xin cưới nàng về làm vợ. Tuy tôi có tính hay ghen nhưng vì Vũ Nương khéo léo nên không bao giờ để vợ chồng bất hòa. Sau đó vì vô học nên tôi phải tòng quân đi lính, trước khi đi Vũ Nương đã hết lời nhớ mong. Sau khi trở về thì mẹ đã mất, khi ra thăm mộ mẹ đứa con không chịu cho tôi bế, khi tôi nói tôi là cha nó, nó ngạc nhiên và nói rằng tối tối cũng có một người đến nhà và mẹ nó bảo rằng đấy là cha nó,nhưng người cha ấy không bao giờ bế nó cả. Lúc đó tôi tức lắm liền về nhà và nổi giận với Vũ Nương đánh đuổi nàng mà không hỏi rõ lí do.Nàng đã hết lời giải thích và kêu oan nhưng tôi không nghe. Sau đó nàng ra bến Hoàng Giang mà than rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Sau đó tôi thấy hối hận vì dù sao cũng đã có tình nghĩa vợ chồng.Vào một buổi tối khi đúa con chỉ vào cái bóng của tôi trên tường và nói rằng “Cha Đản lại đến kìa ” thì tôi mới hiêu rằng vợ mình bị oan. Lúc đó tôi thật sự rất hối hận

READ  Cách viết phương trình điện li chi tiết nhất

Minh Nguyệt

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply