Liên minh châu âu - Các bài viết về "Liên minh châu âu".

Một số quốc gia châu Âu đã giới thiệu các hình thức thị thực và chứng nhận nhập cảnh đặc biệt, giúp những tình nhân xuyên châu lục được gặp lại nhau.