hồ nước kỳ lạ - Các bài viết về "hồ nước kỳ lạ".

Với nhiệt độ nước ở ngưỡng từ 71 đến 82 độ C, đến nay, hồ nước trên miệng núi lửa vẫn tiếp tục phát triển cả về chiều sâu và độ dài.